Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Tel.: 03 839 24 30 Fax.: 03 839 24 80

O Nas

Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje - ZSZD Nazarje nudi zdravstvene usluge prebivalcem Zgornje Savinjske doline.

Vključuje službe, ki so skupnega pomena:

 • NMP
 • dežurna služba
 • reševalna služba
 • patronažna služba
 • fizioterapija
 • laboratorij
 • zdravstvena vzgoja
 • specialistične ambulante
 • medicina dela
 • splošne ambulante
 • mladinsko zobozdravstvo

Dežurna ambulanta in reševalna služba so v Zdravstveni postaji Mozirje, mladinsko zobozdravstvo se izvaja na lokaciji šole v Mozirju in Zdravstvene postaje na Ljubnem, vse ostale dejavnosti ter uprava zavoda pa v Zdravstveni postaji Nazarje.

V drugih krajih Zgornje Savinjske doline delajo zdravniki in zobozdravniki - koncesionarji (Luče ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Mozirje, Nazarje)