Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Tel.: 03 839 24 30 Fax.: 03 839 24 80

Čakalne dobe

ODGOVORNA OSEBA ZA ČAKALNE DOBE V ZAVODU
Ločičnik Mitja dipl. zn. -vodja zdravsvene nege

 tel.: 041 741  814     Pregled čakalnih dob po Sloveniji: https://cakalnedobe.ezdrav.si/                    

Spec.ambulanta Na dan Zelo hitro

Čakalna

hitro

 doba

redno

Zelo hitro

Čakajoči  

hitro

redno

Diabetolog

31.08.2018 14 dni

14 dni

14 dni

0

0

0

Okulist

31.08.2018

14 dni

37 dni

37 dni

0

0

164

Psihiater

31.08.2018

14 dni

72 dni

72 dni

0

0

6

Rentgen

31.08.2018

6 dni

6 dni

6 dni

0

0

19

Pulmolog

31.08.2018

14 dni

14 dni

14 dni

0

0

4

Fizioterapija

31.08.2018

13 dni

38 dni

49 dni

26 26 40

Zobozdravstvo mladina zdravljenje

31.08.2018

0

0

0

0

0

0

Zobozdravstvo mladina protetika

31.08.2018

0

0

0

0

0

0

Ortodontsko zdravljenje - prvi pregled

31.08.2018

/

/

418 dni

/

/

106

Ortodontski aparat

31.08.2018

/

/

3175 dni

/

/

261