Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Tel.: 03 839 24 30 Fax.: 03 839 24 80

Čakalne dobe

ODGOVORNA OSEBA ZA ČAKALNE DOBE V ZAVODU
Ločičnik Mitja dipl. zn. -vodja zdravsvene nege

 tel.: 041 741  814     Pregled čakalnih dob po Sloveniji: http://www.cakalne-dobe.si/

Spec.ambulanta Na dan

Čakalna

hitro

 doba

redno

Čakajoči  

hitro

redno

Diabetolog

30.4.2018

18 dni

18 dni

0

2

Okulist

30.4.2018

33 dni

33 dni

0

194

Psihiater

30.4.2018

26 dni

26 dni

0

6

Rentgen

30.4.2018

12 dni

12 dni

0

22

Pulmolog

30.4.2018

14 dni

14 dni

0

4

Fizioterapija

30.4.2018

10 dni

43 dni

14 51

Zobozdravstvo mladina zdravljenje

30.4.2018

0

0

0

0

Zobozdravstvo mladina protetika

30.4.2018

0

0

0

0

Ortodontsko zdravljenje - prvi pregled

30.4.2018

/

415 dni

/

81

Ortodontski aparat

30.4.2018

/

2956 dni

/

243