Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Tel.: 03 839 24 30 Fax.: 03 839 24 80

Čakalne dobe

ODGOVORNA OSEBA ZA ČAKALNE DOBE V ZAVODU
Ločičnik Mitja dipl. zn. -vodja zdravsvene nege

 tel.: 041 741  814     Pregled čakalnih dob po Sloveniji: http://www.cakalne-dobe.si/

Spec.ambulanta Na dan

Čakalna

hitro

 doba

redno

Čakajoči  

hitro

redno

Diabetolog

28.2.2018

14 dni

14 dni

0

2

Okulist

28.2.2018

67 dni

67 dni

0

212

Psihiater

28.2.2018

76 dni

76 dni

0

12

Rentgen

28.2.2018

12 dni

12 dni

20

20

Pulmolog

28.2.2018

14 dni

14 dni

0

4

Fizioterapija

28.2.2018

29 dni

72 dni

57 48

Zobozdravstvo mladina zdravljenje

28.2.2018

0

0

0

0

Zobozdravstvo mladina protetika

28.2.2018

0

0

0

0

Ortodontsko zdravljenje - prvi pregled

28.2.2018

/

285 dni

/

57

Ortodontski aparat

28.2.2018

/

2847  dni

/

234