Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Tel.: 03 839 24 30 Fax.: 03 839 24 80

ODZIV JZ ZGORNJESAVINJSKEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA NAZARJE

UKINITEV URGENTNE SLUŽBE ZA ZGORNJO SAVINJSKIO DOLINO JE NEDOPUSTNA

Zgornjesavinjski  zdravstveni dom Nazarje pokriva območje Upravne enote Mozirje. Upravna enota se razprostira  na 508 km2 površine in je na 11. mestu po velikosti  izmed  upravnimi enotami v Sloveniji. Zajema 7  občin in 62 naselij.

Po registru prebivalstva živi na našem območju 16.622 oseb. Le ena tretjina jih živi v večjih centrih Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno ob Savinji, Luče in Gornji Grad. Ostali dve tretjini prebivalstva je razpršenega po sorazmerno velikem in geografsko razgibanem teritoriju Zgornje Savinjske doline in ni čudno, da je po trenutno veljavni uredbi kar dve tretjini območja opredeljenega kot demografsko ogroženega.

Na svojem področju pokrivamo tudi turistične destinacije : Logarska dolina, Robanov kot, Matkov kot, turistični kampi ob reki Savinji, Park cvetja Savinjski gaj in smučarsko rekreativni center Golte. Na letni ravni tako na področju turizma ustvarimo 49400 nočitev in imamo 143130 dnevnih obiskovalcev. Dnevno migracijo na našem območju pa predstavljajo tudi zaposleni v industriji, ki zagotavlja okrog  2100 delovnih mest.

V sedemdesetih letih sta se na našem območju združila dva zdravstvena doma pod naslovom Šaleško Savinjski zdravstveni dom in sicer Zdravstveni dom Velenje in Zdravstveni dom Nazarje. V letih ali dveh se je izkazalo, da skupni zdravstveni dom ne more zagotavljati ustrezne dežurne službe na enem mestu, zaradi velikega območja, ki ga je pokrival. Tako je v začetku osemdesetih bila organizirana dežurna služba tudi na področju Zgornje Savinjske doline. Kasneje pa je Šaleško Savinjski zdravstveni dom ponovno razpadel na dva samostojna zavoda, ki sedaj pokrivata vsak svoje področje.

Ukinitev službe NMP pa bi nas postavila v situacijo, ki smo jo že preživljali.  Poleg tega nas prizadene tudi ukinitev službe v Kamniku, kajti v tem primeru ostanemo brez urgentnega centra od Domžal, preko Černivca do Velenja ali Celja. Argument, da bo boljše dostopne čase zagotavljala boljša cestna poveza za naše območje ne zdrži. Koroška skupaj s Šaleško in Savinjsko regijo že zelo dolgo čaka na cesto povezavo v smislu tretje razvojne osi. Cestna povezava /avtocesta/ se nam namreč odmika daleč v prihodnost, v kolikor bo projekt sploh izpeljan. Poleg tega pa je naša geografska lega zelo specifična, kajti mimo našega področja ne pelje nobena avtocesta, oziroma je za nas nedostopna. Dostopi v obe dolini so namreč samo štirje in od teh je najbližji dostop do avtoceste preko Menine planine.

Naše izkušnje kažejo, da procent  uspešnih reanimacij na našem področju ob srčnem zastoju zelo niha in sicer  od nič % leta 2011 do 75 % leta 2008. Analiza podatkov nam je potrdila, da je uspešnost ekipe zelo odvisna od oddaljenosti  posameznega primera do sedeža dežurne službe. Ne upamo pa si predvidevati število uspešnih reanimacij, v kolikor se ukine služba NMP na našem območju in se prenese v nam najbližji urgentni center.

Z novo organiziranostjo pa se poslabša tudi  dostopnost prebivalcev naših občin do zdravstvenih storitev izven rednega delovnega časa ambulant. Jasno nam mora biti, da dežurna služba pokriva tudi ostala zdravstvena stanja, ki ne morejo čakati na osebnega zdravnika in v tem segmentu zdravstvene oskrbe so prebivalci periferije v bistveno slabšem in v neenakopravnem položaju od občanov mestnih in primestnih občin. Za nekatere predele v Zgornje Savinjski dolini to lahko pomeni tudi oddaljenost do urgentnega centra  70 km in več.

Za nas je nesprejemljiva razlaga predstavnikov ministrstva, da se zaradi majhnega števila nujnih primerov na nekaterih področjih služba enostavno finančno ne izide. Za prebivalce periferije to lahko pomeni samo eno: naše zdravje in naša življenja niso enakovredna, kajti po besedah predstavnice ministrstva pri pripravi nove mreže urgentnih centrov človečnost nima mesta zaradi finančnih sredstev, ki so na razpolago.

V kolikor je namen Ministrstva za zdravje s tem projektom ob enem tudi disciplinirati državljane Republike Slovenije, bi morali poiskati drugačno pot, ne pa cilje uresničevati na plečih državljanov, ki so zaradi oddaljenosti od mestnih centrov že tako prikrajšani v marsičem, sedaj pa je na vrsti tudi zdravstvena oskrba.

Zaradi vsega navedenega se zaposleni v JZ Zgornjesavinjski ZD Nazarje ne moremo strinjati z ukinitvijo NMP na našem področju, kajti to za nas pomeni da se vračamo nazaj v sedemdeseta in osemdeseta leta.

 

Vodja NMP                                                                                               Direktorica

Bojan LESKOVŠEK,dr.med.,                                                                   Darja ES, dipl. m. s.

spec.spl.med., spec.int., spec. urg. med.                            

 

Poslano v vednost:

1.      županom občin ustanoviteljic,

2.      poslanki Nadi BRINOVŠEK.