Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Tel.: 03 839 24 30 Fax.: 03 839 24 80

Javna naročila

 

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE 

Ponudnik: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Predmet javnega naročila: NAJEM APARATA BIOKEMIČNI ANALIZATOR

Vrsta postopka: evidenčni postopek

Rok za predložitev ponudb je do 31.05.2017do 12. ure.

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

Navodila za izdelavo ponudbe: 

 1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZJN-2 ne uporablja. Za katere ni potrebno objaviti javnega razpisa.

 2. Ponudnik pripravi ponudbo na lastnem obrazcu. Ponudba mora biti žigosana in podpisana (s podpisom ponudnik potrdi veljavnost ponudbe).

 3. Ponudba mora vključevati predvideno letno porabo reagentov, standardov, kontrol (izvajanje enkrat dnevno dva nivoja), sistemskih reagentov, diluentov, čistilnih raztopin in vsega ostalega potrošnega materiala za spodaj navedeno letno število analiz.

  Pri navajanju predvidene letne porabe je treba upoštevati stabilnost ponujenega blaga po odprtju (»on board« stabilnost) in upoštevati, da se analize izvajajo pet delovnih dni v tednu (med vikendi laboratorij ne obratuje). Letno število analiz (vključno s testi za umerjanje in notranjo kontrolo kakovosti):

   

preiskava

letno število analiz

glukoza

5300

celokupni bilirubin

1200

AST

2700

ALT

2700

GGT

2400

sečnina

3600

kreatinin

4500

urati

1600

holesterol

4600

HDL-holesterol

3500

trigliceridi

4100

CRP

3700

železo

1100

kalij

3800

natrij

3800

klorid

3800

 

Stroške zagona aparata, uvajanja laboratorijskega osebja v delo, bidirekcionalne povezave v obstoječ laboratorijski informacijski sistem Labis, vse stroške vzdrževalnih in izrednih servisov ter vse stroške sistema za vodo (v kolikor je poraba vode večja od 6 litrov na uro) krije ponudnik. 

1. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.

2. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.  

3. Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila o izpolnjevanju Zahtev za analizator, ki so navedene v prilogi.

 1. Ponudba mora biti veljavna do30.06.2017.

 2. Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslov naročnika.

 3. Ponudnik lahko posreduje morebitna vprašanja na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. do 25.05.2017. Rok za odgovor je tri delovne dni.

 4. Načini oddaje ponudb:

 5. Po el. pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 6. Na naslov: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje

  Pripravil skrbnik JN: Mitja LOČIČNIK, mag. manag., dipl. zn.

  Vodja JN: direktorica Darja ES, dipl. m. s.

  PRILOGA:

  Zahteve za analizator

 7. samostoječ analizator s kapaciteto 300 testov na uro za fotometrične teste in dodatno 150 ISE testov na uro,

 8. določanje elektrolitov z metodo indirektne potenciometrije,

 9. identifikacija reagentov, standardov, kontrol, vzorcev in vseh potrošnih materialov s črtnimi kodami,

 10. vzorci: serum, plazma, urin, kri,

 11. uporaba standardnih primarnih epruvet in vzorčnih posodic,

 12. majhen volumen vzorca za analizo,

 13. majhen mrtvi volumen vzorca,

 14. hkratno nalaganje 100 vzorcev,

 15. detekcija nivoja vzorcev, reagentov, diluentov, standardov, kontrol in alarmiranje za zamenjavo vzorcev,

 16. detekcija strdkov v vzorcih in izpiranje strdkov iz sistema,

 17. samodejno redčenje vzorcev in standardov, samodejno ponavljanje analize vzorcev,

 18. avtomatizirano določanje hemolize, ikterusa in lipemije vzorcev,

 19. kivete za enkratno uporabo ali avtomatizirano pranje kivet za večkratno uporabo,

 20. reagenti pripravljeni za uporabo,

 21. čim daljša stabilnost reagentov na analizatorju (po odprtju reagenta),

 22. hlajenje reagentov na analizatorju,

 23. ločen sistem pipetiranja za vzorce in reagente,

 24. enostavno dodajanje preiskav za vzorce v analizi,

 25. možnost odprtih kanalov za reagente drugih proizvajalcev,

 26. prilagodljiv in trajen izpis izvida ( ne termo papir),

 27. možnost bidirekcionalne povezave v LIS,

 28. programska možnost spremljanja rezultatov kontrole kakovosti grafično in tabelarično,

 29. možnost shranjevanja podatkov na trdem disku računalnika, back up trdega diska, možnost shranjevanja na CD/USB,

 30. samodejni vklop analizatorja ob opredeljenem času,

 31. opredelite porabo vode v litrih na uro.