Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Tel.: 03 839 24 30 Fax.: 03 839 24 80

Nujna medicinska pomoč in dežurna služba

V času rednih ambulant je za urgentne primere v ambulanti in na terenu zadolžena ekipa, ki jo sestavljata zdravnik in medicinska sestra.
Telefonska številka za nujne primere je:

03 837 08 00 ali 112

V delavnikih ponoči (od 20.00 do 7.00) in v soboto, nedeljo ter praznik ( od sobote od 7.00 do ponedeljka do 7.00) je organizirana dežurna služba v ZP Mozirje.

POMEMBNI PODATKI V PRIMERU POTREBE PO NUJNI MEDICINSKI POMOČI!
 
Pri klicu so zelo pomembni naslednji podatki:
   1. kdo kliče,
   2. od kod kliče,
   3. kaj se je zgodilo (prometna nezgoda,poškodba,bolezen,..),
   4. spol in starost bolnika ali poškodovanca,
   5. število poškodovanih ali obolelih,
   6. kraj dogodka in naslov, telefonska številka klicočega,
   7. po možnosti kratek opis poti v neurbanem okolju,
   8. prisotnost drugih služb (policije, gasilcev, ipd.)…  

Naše delo je odgovorno in nevarno, vedno smo pripravljeni pomagati ljudem v najtežjih primerih, hkrati pa si želimo, da bi bilo takih primerov čim manj.